15:09 16 جون 2019
 • موتورهای آبی دی تی- 30 پس از خروج از کشتی های پهلو گرفته الکساندر آتراکفسکی 775 در ساحل دریای چوکچی- رزمایش نظامی شرق 2018
 • رزمایش نظامی شرق 2018
 • سیستم های راکتی اس-300 در چارچوب مانور شرق 2018
 • نیروهای نظامی روسیه در حین رزمایش شرق 2018
 • کشتی های عظیم الکساندر آتراکوفسکی 775 در ساحل دریای چوکچی- رزمایش نظامی شرق 2018
 • نیروهای دفاع هوایی در رزمایش شرق 2018
 • رزمایش نظامی شرق 2018
 • رزمایش نظامی شرق 2018
 • آشپزان در حین تهیه غذا در رزمایش نظامی شرق 2018
 • حمله تانک‌ها در رزمایش نظامی شرق 2018
 • شارژر سیستم راکتی اس-300 در رزمایش شرق 2018
 • نظامیان روس در رزمایش شرق 2018
 • سامانه دفاع هوایی پانتسیر اس در رزمایش شرق 2018
 • کشتی الکساندر آتراکوفسکی 775 در ساحل دریای چوکچی- رزمایش نظامی شرق 2018
 • تانک ها در رزمایش شرق 2018
 • تانک ها در رزمایش شرق 2018
 • نظامی روس در پست دیدبانی در رزمایش شرق 2018
© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
موتورهای آبی دی تی- 30 پس از خروج از کشتی های پهلو گرفته "الکساندر آتراکفسکی 775" در ساحل دریای چوکچی- رزمایش نظامی "شرق 2018"

در گارلری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از بزرگترین رزمایش تاریخی شرق - 2018 منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر