09:21 27 جون 2019
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
 • نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی
© REUTERS / Hamad I Mohammed
نخستین باشگاه غواصی زنان سعودی

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از آزادی های جدید زنان سعودی" نخستین باشگاه غواصی برای آنان" منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر