13:57 24 مارچ 2019
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • مهمانان قبل از شروع هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • مهمانان هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • ایرینا شایک در هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
© AFP 2018 / Miguel Medina
مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به زیباترین تصاویر هفته مود میلان جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر