17:15 12 دسمبر 2018
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • مهمانان قبل از شروع هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • مهمانان هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
 • ایرینا شایک در هفته مود میلان
 • هفته مود میلان
© AFP 2018 / Miguel Medina
مودل ها در حال نمایش لباس - هفته مود میلان

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به زیباترین تصاویر هفته مود میلان جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر