12:48 26 جون 2019
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
  • شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه
© Sputnik / Pavel Lvov
شفق قطبی - شهر مورمانسک، روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر شفق قطبی در آسمان شهر مورمانسک، روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر