20:41 25 اگست 2019
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
  • اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی
© Photo / ICRC Afghanistan
اعضای تیم ویلچر باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی

 اعضای تیم باسکتبال دختران افغانستان در بازی‌های آسیایی شرکت نمودند.

شماری از این دختران برای نخستین بار به بیرون از افغانستان سفر نموده اند.

این تیم سه بازی نخست اش را در مقابل تایلند، ایران و جاپان، ابرقدرت‌های این بازی باخت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر