01:31 26 جنوری 2020
 • راه شیری در آسمان اسپانیا
 • راه شیری در آسمان بیابان آتاکام
 • راه شیری در آسمان میانما
 • راه شیری در آسمان فرانسه
 • راه شیری در آسمان نپال
 • راه شیری در آسمان استرالیا
 • راه شیری بر فراز پارک ملی آمریکا
 • راه شیری بر فراز مزرعه کشت گندم
 • راه شیری در آسمان کراسنودار
 • راه شیری
 • راه شیری و شفق شمالی در آسمان فنلاند
 • راه شیری در آسمان آمریکا
 • راه شیری در آسمان تایوان
راه شیری در آسمان اسپانیا

کهکشانِ راهِ شیری، کهکشانی است که منظومه شمسی در آن قرار دارد. در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری، این کهکشان به صورت نوار شیری‌رنگی در پهنهٔ آسمان دیده می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر