23:47 17 جنوری 2019
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - دختر جوان بارمن در کلوب شبانه.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق -سربازان ر وسیه در حال دعا در مسجد.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - زنان در بخش قدیمی شهر دمشق.
 • تصویر بشار اسد بروی دیوار یک ساختمان در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - جشن تولد در کافه ای در بخش قدیمی شهر.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق.
© REUTERS / Marko Djurica
زندگی پس از جنگ در دمشق .

در گالری امروز اسپوتنیک، توجه شما را به جالبترین تصاویر از زندگی پس از جنگ دمشق معطوف می داریم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر