23:10 18 اپریل 2019
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - دختر جوان بارمن در کلوب شبانه.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق -سربازان ر وسیه در حال دعا در مسجد.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق .
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - زنان در بخش قدیمی شهر دمشق.
 • تصویر بشار اسد بروی دیوار یک ساختمان در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - جشن تولد در کافه ای در بخش قدیمی شهر.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق.
 • زندگی پس از جنگ در دمشق.
© REUTERS / Marko Djurica
زندگی پس از جنگ در دمشق .

در گالری امروز اسپوتنیک، توجه شما را به جالبترین تصاویر از زندگی پس از جنگ دمشق معطوف می داریم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر