22:52 18 اپریل 2019
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • مجسمه استالین، جزئی از صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویر جالب از پاییز طلایی مسکو منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر