22:07 19 اکتوبر 2019
 • مرز افغانستان و تاجیکستان در امتداد رودخانه پامیر
 • نیروهای مرزی تاجیکستان در مرز افغانستان و تاجیکستان
 • ولایت بدخشان، افغانستان
 • طبیعت تاجیکستان
 • مسجد در شهر دروازه تاجیکستان
 • رودخانه پامیر
 • بیرق ملی تاجیکستان در شهر خاروغ
 • یکی از روستاهای افغانستان در مرز افغانستان و تاجیکستان
 • کاروان افغان‌ها در مرز تاجیکستان-افغانستان در امتداد رودخانه پامیر
 • یکی از روستاهای افغانستان در مرز افغانستان و تاجیکستان
 • ساختمان ولایت شهر دوروازه تاجیکستان
 • مرز افغانستان و تاجیکستان در امتداد رودخانه پامیر
 • رودخانه پامیر در قسمت غربی تاجیکستان، شاخه راست رود پَنج
 • نیروهای مرزی تاجیکستان در مرز افغانستان و تاجیکستان
 • طبیعت تاجیکستان
 • مرز افغانستان و تاجیکستان رودخانه پامیر
 • بنای یادبود اسماعیل سامانی در شهر خاروغ
 • طبیعت تاجیکستان
 • ایست کنترول نیروهای مرزی تاجیکستان
 • ستون مرزی میان دو کشور
 • چوپان با گله گاو، تاجیکستان
 • طبیعت زیبای تاجیکستان
© Sputnik / Amir Isaev
مرز افغانستان و تاجیکستان در امتداد رودخانه پامیر

تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر