08:07 23 جولای 2019
  • لامبورگینی ساخت ایران
  • لامبورگینی ساخت ایران
  • لامبورگینی ساخت ایران
  • لامبورگینی ساخت ایران
  • لامبورگینی ساخت ایران
  • لامبورگینی ساخت ایران
  • لامبورگینی ساخت ایران
  • لامبورگینی ساخت ایران
© Photo / Provided by Masud Morasi from development team
لامبورگینی ساخت ایران

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر کپی موتر لامبورگینی ایرانی را به نشر میرساند.

این موتر که بسیار به موتر لامبورگینی شباهت دارد، از سوی مسعود مرادی، جوان ایرانی و دوستان اش ساخته شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر