• خویشاوندان مسافران هواپیمای اندونزی که در دریا سقوط کرد.
 • امدادگران سانحه هوایی در اندونزیا
 • مسافران در فرودگاه اندونزیا
 • تکه های هواپیمای اندونزی که در دریا سقوط کرد.
 • امدادگران سانحه هوایی در اندونزیا
 • خویشاوندان مسافران هواپیمای اندونزیا که در دریا سقوط کرد.
 • امدادگران سانحه هوایی در اندونزیا
 • تکه های هواپیمای اندونزیا که در دریا سقوط کرد.
 • خویشاوندان مسافران هواپیمای اندونزیا که در دریا سقوط کرد.
 • امدادگران سانحه هوایی در اندونزیا
 • خویشاوندان مسافران هواپیمای اندونزیا که در دریا سقوط کرد.
 • نقشه عملیات جستجو در محل سقوط هواپیمای اندونزیا در دریا.
 • خویشاوندان مسافران هواپیمای اندونزیا که در دریا سقوط کرد.
 • امدادگران سانحه هوایی در اندونزیا
© AFP 2019 / Fajrin Raharjo
خویشاوندان مسافران هواپیمای اندونزی که در دریا سقوط کرد.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از حادثه سقوط هواپیمای اندونزیایی منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر