21:05 25 اگست 2019
 • صف های طولانی در رستوران مک دونالد مسکو، در سال 1990
 • مراسم رسمی افتتاح رستوران مک دونالد درسال 1990 در مسکو
 • اولین رستوران مک دونالد در مسکو
 • مراسم رسمی افتتاح رستوران مک دونالد درسال 1990 در مسکو
 • مراسم رسمی افتتاح رستوران مک دونالد درسال 1990 در مسکو
 • مشتری اولین رستوران مک دونالد در مسکو، 1990
 • مشتری های اولین رستوران مک دونالد در مسکو، 1990
 • صف طولانی اولین رستوران مک دونالد در مسکو 1990
 • کارکنان اولین رستوران مک دونالد در مسکو 1990
 • مشتری های اولین رستوران مک دونالد در مسکو، 1990
 • شخصیت های کارتونی امریکایی در ورودی به کافه مک دونالد در میدان پوشکین
 • اولین رستوران مک دونالد در مسکو 1990
© AP Photo /
صف های طولانی در رستوران مک دونالد مسکو، در سال 1990

اسپوتنیک در برنامه امروز خود تصاویر اولین رستوران مک دونالد را منتشر می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر