00:10 26 جنوری 2020
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
 • محله های مختلف ونیز در زمان سیل.
© REUTERS / Manuel Silvestri
محله های مختلف ونیز در زمان سیل.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از سیلاب ونیز منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر