12:55 20 جولای 2019
 • بازدید کننده نمایشگاه موزیم شرق در مسکو.
 • زیورات تزئینی چینی در نمایشگاه موزیم شرق در مسکو.
 • بازدید کننده نمایشگاه موزیم شرق در مسکو.
 • بازدید کننده نمایشگاه موزیم شرق در مسکو.
 • بازدید کننده موزیم شرق در مسکو.
 • زیورات تزئینی ازبیکی در نمایشگاه شرق در مسکو.
 • بازدید کننده موزیم شرق در مسکو
 • گدی چاپانی اوکی زیبا در نمایشگاه موزیم شرق در مسکو .
 • بازدید کننده نمایشگاه موزیم شرق در مسکو.
 • آثار نمایشی در موزیم شرق در مسکو .
 • نمایشگاه موزیم شرق زیبایی های دیگر در مسکو.
 • تارای سفید بوریاتیا - قرت نزدهم در نمایشگاه موزیم شرق در مسکو.
 • نمایشگاه موزیم شرق در مسکو.
© Sputnik / Evgeny Biyatov
بازدید کننده موزیم شرق در مسکو.

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از نمایشگاهی که به صد سالگی موزیم شرق اختصاص یافته؛ منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر