13:15 20 جولای 2019
  • دماغه فیولنت – شبه جزیره کریمیا
  • پای های مذهبی در دماغه بورخان - جزیره اولخون
  • صومعه صخره ای کاچی کالیون – شبه جزیره کریمیا
  • جمهوری آلتایی
  • دریاچه سویتلویار - نیژنی نووگورود
  • کوه بلوخا
  • دریاچه ای در حومه مسکو
  • «حلقه آزوها» بر روی تپه شامانکا – منطقه آکرائیم
  • خاکاسیا
دماغه فیولنت – شبه جزیره کریمیا

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر اسرار آمیزترین مناطق روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر