16:47 20 فبروری 2019
  • دماغه فیولنت – شبه جزیره کریمیا
  • پای های مذهبی در دماغه بورخان - جزیره اولخون
  • صومعه صخره ای کاچی کالیون – شبه جزیره کریمیا
  • جمهوری آلتایی
  • دریاچه سویتلویار - نیژنی نووگورود
  • کوه بلوخا
  • دریاچه ای در حومه مسکو
  • «حلقه آزوها» بر روی تپه شامانکا – منطقه آکرائیم
  • خاکاسیا
دماغه فیولنت – شبه جزیره کریمیا

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر اسرار آمیزترین مناطق روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر