16:21 19 جون 2019
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • اشغال سفارت امریکا در تهران
 • آزادی اسیران پس از اشغال سفارت امریکا در تهران
 • آزادی اسیران پس از اشغال سفارت امریکا در تهران
 • آزادی اسیران پس از اشغال سفارت امریکا در تهران
اشغال سفارت امریکا در تهران

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از اشغال سفارت امریکا در تهران پایتخت ایران که در 4 نوامبر سال 1979 رخ داد منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر