16:00 19 جون 2019
  • آلکساندریا اوکاسیو ـ کورتز، عضو 29 ساله حزب دموکرات به همراه حامیانش در شب انتخابات
  • رشیده طلایب، نامزد حزب دموکرات امریکا قبل از شرکت در یک نشست سیاسی
  • آلکساندریا اوکاسیو ـ کورتز، عضو 29 ساله حزب دموکرات به همراه حامیانش در شب انتخابات
  • ایلهان عمر، نامزد حزب دموکرات
  • آلکساندریا اوکاسیو ـ کورتز، عضو 29 ساله حزب دموکرات
  • ایلهان عمر، نامزد حزب دموکرات
  • رشیده طلایب، نامزد حزب دموکرات در حال صحبت با مردم یک روز قبل از برگزاری انتخابات
  • رشیده طلایب، نامزد حزب دموکرات
  • ایلهان عمر، نامزد حزب دموکرات
© REUTERS / Andrew Kelly
آلکساندریا اوکاسیو ـ کورتز، عضو 29 ساله حزب دموکرات به همراه حامیانش در شب انتخابات

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از اولین زنان مسلمان و همچنین جوانترین اعضای این نهاد قانونگذاری ایالات متحده منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر