12:29 25 جون 2019
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
 • فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
فرا رسیدن سرما در نووسیبیرسک روسیه.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویر جالب از نخستین سرما در نووسیبیرسک منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر