13:53 24 مارچ 2019
  • موزیم قوای هوایی روسیه – حومه مسکو
  • موزیم قوای هوایی روسیه – حومه مسکو
  • موزیم قوای هوایی روسیه – حومه مسکو
  • طیاره «آن-۱۰» در موزیم قوای هوایی روسیه
  • طیاره « ایل-۱۸» در موزیم قوای هوایی روسیه
  • طیاره «آن-۱۰ آ» در موزیم قوای هوایی روسیه
  • جت های تو-۱۴۴ و سو-۲۵ در موزیم قوای هوایی روسیه
  • موزیم قوای هوایی روسیه – حومه مسکو
  • طیاره «آن-۱۰ آ» در موزیم قوای هوایی روسیه
© Sputnik / Maksim Blinov
موزیم قوای هوایی روسیه – حومه مسکو

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر موزیم قوای هوایی روسیه واقع در حومه مسکو جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر