22:18 25 مارچ 2019
 • آدرس‌های مزارشریف وارد گوگل می‌شود
 • آدرس‌های مزارشریف وارد گوگل می‌شود
 • این پروژه با آدرس گذاری در جاده‌های این شهر آغاز شد
 • این پروژه با آدرس گذاری در جاده‌های این شهر آغاز شد
 • این پروژه با آدرس گذاری در جاده‌های این شهر آغاز شد
 • این پروژه شش ماه پیش آغاز شده است
 • این پروژه شش ماه پیش آغاز شده است
 • تاکنون بیش از ده هزار خانه وارد این سیستم شده است
 • برای نخستین بار در افغانستان آدرس‌گذاری آنلاین در افغانستان و ثبت نشانی‌ها روی نقشۀ گوگل در شهر مزارشریف اجرا می‌شود.
 • برای نخستین بار در افغانستان آدرس‌گذاری آنلاین در افغانستان و ثبت نشانی‌ها روی نقشۀ گوگل در شهر مزارشریف اجرا می‌شود.
 • برای نخستین بار در افغانستان آدرس‌گذاری آنلاین در افغانستان و ثبت نشانی‌ها روی نقشۀ گوگل در شهر مزارشریف اجرا می‌شود.
© Sputnik / شهرداری مزار شریف
آدرس‌های مزارشریف وارد گوگل می‌شود

برای نخستین بار در افغانستان آدرس‌گذاری آنلاین در افغانستان و ثبت نشانی‌ها روی نقشۀ گوگل در شهر مزارشریف اجرا می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر