08:22 26 جون 2019
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Bastien Riu
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Carla Rivas
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Pere Soler Isern
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Bence Maté
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Bart-Siebelink
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Aaron Gekoski
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Pere Soler Isern
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Marchione Giacomo
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Uge Fuertes Sanz
 • برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Dvir Barkay
برنده مسابقه عکاسی طبیعت در سال ۲۰۱۸، عکاس - Bastien Riu

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر برندگان مسابقه عکاسی طبیعت (Nature Photographer of The Year 2018) جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر