08:13 26 جون 2019
 • فضانورد اسکات کلی - ایستگاه بین المللی فضایی
 • ایستگاه بین المللی فضایی
 • انوشه انصاری، فضانورد توریست در ایستگاه بین المللی فضایی
 • اندریو فوستل، فضانورد ناسا
 • ایلنا سرووا، فضانورد روس در ایستگاه بین المللی فضایی
 • کوئیتی واکاتا، فضانورد جاپانی در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی
 • ایستگاه بین المللی فضایی
 • سرگئی ریازانسکی، فضانورد روس در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در حال تماشای مسابقه فوتبال - ایستگاه بین المللی فضایی
 • سرینا ماریا اونیون-چانسلور، فضانورد ناسا در ایستگاه بین المللی فضایی
 • ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی
 • ایستگاه بین المللی فضایی
 • کارن نایبرگ در حال شستن موهایش - ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی
 • پائولو نسپولی، فضانورد ایتالیایی در ایستگاه بین المللی فضایی
فضانورد اسکات کلی - ایستگاه بین المللی فضایی

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از زندگی در ایستگاه بین المللی فضایی جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر