17:40 19 فبروری 2019
 • مسجد (Minor)
 • مسجد (Minor)
 • مسجد (Minor)
 • مسجد (Minor)
 • مسجد شهر تاشکند ازبکستان
 • مسجد گلبازار تاشکند ازبکستان
 • مدرسه موی مبارک
 • مسجد تاشکند ازبکستان
 • گور امیر در سمرقند ازبکستان
 • گور امیر در سمرقند ازبکستان
 • مسجد «خواجه احرار ولی» تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مدرسه تاشکند ازبکستان
 • مدرسه تاشکند ازبکستان
 • مسجد «خواجه احرار ولی» تاشکند ازبکستان
 • مدرسه تاشکند ازبکستان
 • منبر
 • مسجد مسجد کالیان تاشکند ازبکستان
 • مسجد مسجد کالیان تاشکند ازبکستان
 • مسجد جامع شهر تاشکند ازبکستان
 • دروازه مسجد جامع شهر تاشکند ازبکستان
 • مسجد حضرت امام
 • مسجد مسجد کالیان تاشکند ازبکستان
 • مسجد تاشکند ازبکستان
© Sputnik / Ramiz Bakhtiyarov
مسجد (Minor)

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مساجد جامع پایتخت ازبکستان جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر