• مسجد (Minor)
 • مسجد (Minor)
 • مسجد (Minor)
 • مسجد (Minor)
 • مسجد شهر تاشکند ازبکستان
 • مسجد گلبازار تاشکند ازبکستان
 • مدرسه موی مبارک
 • مسجد تاشکند ازبکستان
 • گور امیر در سمرقند ازبکستان
 • گور امیر در سمرقند ازبکستان
 • مسجد «خواجه احرار ولی» تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مسجد شیخ زین الدین تاشکند ازبکستان
 • مدرسه تاشکند ازبکستان
 • مدرسه تاشکند ازبکستان
 • مسجد «خواجه احرار ولی» تاشکند ازبکستان
 • مدرسه تاشکند ازبکستان
 • منبر
 • مسجد مسجد کالیان تاشکند ازبکستان
 • مسجد مسجد کالیان تاشکند ازبکستان
 • مسجد جامع شهر تاشکند ازبکستان
 • دروازه مسجد جامع شهر تاشکند ازبکستان
 • مسجد حضرت امام
 • مسجد مسجد کالیان تاشکند ازبکستان
 • مسجد تاشکند ازبکستان
© Sputnik / Ramiz Bakhtiyarov
مسجد (Minor)

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مساجد جامع پایتخت ازبکستان جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر