23:13 25 مارچ 2019
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • تانک رها شده در جزیره شیکوتان
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
 • جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه
© Sputnik / Andrei Shapran
جزیره شیکوتان در استان ساخالین روسیه

شیکوتان به معنی "بهترین مکان" بزرگ‌ترین جزیره در مجمع الجزایر کوریل است. مجمع الجزایر کوریل از شمال شرقی هوکایدو جاپان تا کامچاتکا در روسیه کشیده شده و در استان ساخالین روسیه قرار دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر