• هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
 • هفته مد ولگا در قازان پایتخت تاتارستان روسیه
© Sputnik / Maksim Bogodvid
هفته مد "ولگا" در قازان پایتخت تاتارستان روسیه

در گالری امروز اسپوتنیک؛ جالبترین تصاویر از نمایش مد "ولگا" در قازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر