• دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
 • دکوراسیون کریسمس کاخ سفید
© REUTERS / Leah Millis
دکوراسیون کریسمس کاخ سفید

با نزدیک شدن به کریسمس در سراسر جهان ،کاخ سفید نیز خود را برای برگزاری جشن کریسمس آماده می‌کند. دراین گالری امروز اسپوتنیک، نگاهی به کاخ سفید و دکوراسیون کریسمسی آن می اندازیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر