• حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
  • حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل
© Sputnik / JAK
حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل

دیروز حوالی ساعت 18:30 محلی یک انفجار در سرک گمرک در مربوطات حوزه نهم شهر کابل رُخ داد.

دیروز یک حمله تهاجمی بر یک کمپ امنیتی خصوصی در حوزه نهم شهر کابل رخ داد که ابتدا یک موتر بم انفجار داده شد. وزارت صحت عامه تا حال از انتقال 11 زخمی به شمول سه کودک به شفاخانه ها از محل حمله، خبر داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر