• سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیباییتالاورا بروس در ریودوژانیرو برازیل
  • ملکه زیبایی سال 2017
© REUTERS / Pilar Olivares
سیزدهم دور مسابقات انتخاب ملکه زیبایی"تالاورا بروس" در ریودوژانیرو برازیل

سال‌هاست در پشت دیوارهای زندان زنان "تالاورا بروس" در ریودوژانیرو برازیل، مسابقات انتخاب ملکه زیبایی برگزار می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر