• بازار کریسمس در میدان سرخ مسکو.
 • بازار کریسمس در میدان سرخ مسکو.
 • بازار کریسمس در در نیورنبرگ المان.
 • بازار کریسمس در برلین آلمان.
 • بازار کریسمس در برلین آلمان.
 • بازار کریسمس در مرکز پراگ.
 • بازار کریسمس در هدلبرگ آلمان.
 • بازار کریسمس در ون اتریش .
 • بازار کریسمس درویلنوس.
 • افتتاح بازار کریسمس در فرانکفورت آلمان.
 • بازار کریسمس در ون اتریش .
 • بازار کریسمس در زالسبورگ اتریش .
 • بازار کریسمس در لاتویا.
 • بازار کریسمس در هادلبرگ آلمان.
 • بازار کریسمس در میدان سرخ مسکو.
 • بازار کریسمس در هادلبرگ آلمان.
 • بازار کریسمس در فرانسه.
 • بازار کریسمس در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Evgeny Biyatov
بازار کریسمس در میدان سرخ مسکو.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از بازار های ویژه کریسمس در کشور های مختلف جهان منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر