11:27 19 اپریل 2019
 • اشیاء نمایشی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • کودکان در کلاس آموزشی موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • گوی سال نو با تصویر والری چکانوف پیلوت-آزمایشگر هواپیماهای جنگی شوروی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • نقاش موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • اشیاء نمایشی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • نقاش موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • اشیاء نمایشی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • اشیاء نمایشی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • اشیاء نمایشی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • ناتالیا رپینا، نقاش ارشد کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
 • اشیاء نمایشی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.
© Sputnik / Roman Vladimirov
اشیاء نمایشی در موزیم کارخانه تزیینات سال نو « آریئل» در نیژنی نوگورود روسیه.

در گالری امروز اسپوتنیک، که به کارخانه ساخت تزیینات درخت کریسمس و سال نو «آریئل»در نیژنی نووگورود روسیه اختصاص یافته، جالب ترین عکس ها منتشر می شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر