• کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • نماینده افریقای جنوبی و کاتریونا گری برنده کنکور دوشیزه شایسته جهان - 2018 در تایلند
 • فینالیست های کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • پا های دختران شرکت کننده در مسابقه دوشیزه شایسته جهان - 2018 در تایلند
 • ملکه زیبایی اسپانیا در کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • فینالیست های کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • ملکه زیبایی کانادا در کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • فینالیست های کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • ملکه زیبایی آفریقای جنوبی در کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • فینالیست های کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • هنرنمایی خواننده «نی یو» در کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • نماینده تایلند در کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • فینالیست های کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • نماینده ونزوئلا در کنکور دوشیزه شایسته جهان -2018در تایلند
 • فینالیست های کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
 • کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
کاتریونا گری برنده کنکور «دوشیزه شایسته جهان-2018» در تایلند.

کنکور ملکه گیتی-2018 برگزار شد. در گالری امروز جالبترین تصاویر ازاین رویداد را که در آن دختر فیلیپینی برنده شد منتشر می کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر