07:11 19 جون 2019
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت بابانوئل ها در کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت بابانوئل ها در کراسنودار، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت بابانوئل ها در کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت بابانوئل ها در کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت بابانوئل ها در کراسنودار، روسیه
© Sputnik / Vitaly Timkiv
رسم گذشت بابانوئل ها – کراسنودار، روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر رسم گذشت بابانوئل ها، دوشیزه های برفی و سایر چهره های افسانه ای را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر