20:43 15 سپتمبر 2019
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
  • دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.

دومین سالگرد آزادی حلب از اشغال شبه نظامیان برگزار شد.در گالری امروز تصاویر ازاین رویداد را منتشر می سازیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر