13:27 19 اپریل 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019
تقویم وزارت دفاع روسیه در سال 2019

درگالری امروز اسپوتنیک جالب ترین تصاویر از تقویم سال 2019 وزارت دفاع روسیه منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر