12:51 19 اپریل 2019
 • آلسیا سیمرنکو، برنده مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»
© Sputnik / Anton Denisov
آلسیا سیمرنکو، برنده مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸»

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از مسابقه زیبایی «ملکه مسکو ۲۰۱۸» جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر