• گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • گردشگران چینی در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • نماد های سامسکی در روستای سامسک - مورمانسک
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • نماد های سامسکی در روستای سامسک - مورمانسک
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • نماد های سامسکی در روستای سامسک - مورمانسک
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
 • گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه
© Sputnik / Pavel Lvov
گردشگران در روستای سامسک واقع در مورمانسک روسیه

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از روستای سامسک روسیه و مناظر زیبای آن در موسم زمستان منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر