13:24 19 جون 2019
 • رهبر کویای شمالی با قطار شخصی اش وارد شهر پکن شد
 • قطار شخصی رهبر کوریای شمالی وارد پکن شد
 • رئیس‌جمهور چین در جریان احوال پرسی با رهبر کوریای شمالی
 • موتر رهبر کوریای شمالی در پکن
 • رهبر کوریای شمالی با همسرش در پکن
 • رهبر کوریای شمالی در پکن، چین
 • رئیس‌جمهور چین با رهبر کوریای شمالی در پکن، چین
 • رهبر کوریای شمالی در پکن، چین
 • رهبر کوریای شمالی و رئیس‌جمهور چین در جریان مراسم استقبال از رهبر کوریای شمالی در پکن
 • رهبر کوریای شمالی در پکن، چین
 • رهبر کوریای شمالی با رئیس‌جمهور در دیدار پکن
 • رهبر کوریای شمالی و چین با همسران‌شان در دیدار پکن، چین
 • رهبر کوریای شمالی و چین با همسران‌شان در دیدار پکن، چین
© REUTERS / KCNA
رهبر کویای شمالی با قطار شخصی اش وارد شهر پکن شد

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی یک بار دیگر به چین سفر کرد. این چهارمین سفر آقای کیم به چین است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر