15:04 16 جون 2019
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • کمپ مهاجرین در لبنان
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • کمپ مهاجرین در لبنان
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • کمپ مهاجرین در لبنان
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان
 • کمپ مهاجرین در لبنان
© Sputnik / Michael Alaeddin
مهاجرین سوریایی در کمپ «ابو میزان» - لبنان

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر کمپ مهاجرین در لبنان را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر