22:25 01 اپریل 2020
 • مسابقات رالی داکار در پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • پیلوت تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار – پرو
 • مسابقات رالی داکار در پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • مسابقات رالی داکار در پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • موتر تیم «کاماز ماستر» در مسابقات رالی داکار - پرو
 • مسابقات رالی داکار در پرو
© Sputnik / KAMAZ-master
مسابقات رالی داکار در پرو

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصوایر مسابقات رالی داکار در پرو جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر