23:21 01 اپریل 2020
 • طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • مردم هنگام برزو طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • مردم هنگام برزو طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • سرک های قاهره هنگام طوفان ریگ
 • مردم هنگام برزو طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • سرک های قاهره هنگام طوفان ریگ
 • طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • مردم هنگام برزو طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • مردم هنگام برزو طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
 • طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
طوفان ریگ در شهر قاهره، مصر

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر طوفان ریگ در شهر قاهره، پایتخت مصر به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر