22:37 01 اپریل 2020
 • تعمیر و بازسازی خطوط برق اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه واقع در 20 کیلومتری دمشق
 • پنل های اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه واقع در 20 کیلومتری دمشق
 • پنل های اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه واقع در 20 کیلومتری دمشق
 • نیروگاه برق آفتابی در سوریه
 • ایستگاه تبدیل و انتقال قدرت در اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه
 • ایستگاه تبدیل و انتقال قدرت در اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه
 • ایستگاه تبدیل و انتقال قدرت در اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه
 • پنل های اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه واقع در 20 کیلومتری دمشق
 • ایستگاه تبدیل و انتقال قدرت در اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه
 • کارگران اولین نیروگاه برق آفتابی در سوریه
 • ایستگاه تبدیل و انتقال قدرت در اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه
 • پنل های اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه واقع در 20 کیلومتری دمشق
 • ایستگاه تبدیل و انتقال قدرت در اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه
 • پنل های اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه واقع در 20 کیلومتری دمشق
© Sputnik / Mikhail Voskresensky
تعمیر و بازسازی خطوط برق اولین نیروگاه برق آفتابی سوریه واقع در 20 کیلومتری دمشق

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از اولین نیروگاه آفتابی در سوریه جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر