22:01 01 اپریل 2020
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • آمادگی برای تمرینات تاکتیکی جت های SU-25SM3 قوای هوایی روسیه
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت های SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • آمادگی برای تمرینات تاکتیکی جت های SU-25SM3 قوای هوایی روسیه
 • جت های SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • آمادگی برای تمرینات تاکتیکی جت های SU-25SM3 قوای هوایی روسیه
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
 • جت های SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار
© Sputnik / Vitaly Timkiv
جت SU-25SM3 قوای هوایی روسیه در جریان تمرینات تاکتیکی - کراسنودار

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر تمرینات تاکتیی جت های SU-25SM3 قوای هوایی روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر