22:40 01 اپریل 2020
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
  • وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان
© Sputnik / Arthur Borisov
وضعیت پس از تلاش برای ربودن هواپیمای روسی به افغانستان

امروز یکی از سرنشینان هواپیمای شرکت هوایی آیرو فلوت در هنگام پرواز یکی از هواپیماهای این شرکت، از پیلوت آن خواست تا این هواپیما را در افغانستان نشست بدهد.

به گزارش اسپوتنیک، هواپیمای شرکت هواپیمایی آیرو فلوت، که از منطقه سورگوت روسیه به سوی مسکو در حال پرواز بود، به طور غیر مترقبه مسیرش را به درخواست یکی از سرنشینان آن تغییر داد. این مسافر از پیلوت خواسته بود، که هواپیما را در افغانستان نشست بدهد.

 

مرتبط:

مسافر پرواز های داخلی روسیه گویا خواستار نشست هواپیما در افغانستان شده است
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر