23:08 01 اپریل 2020
 • نمایی از فلم « پلنگ سیاه»
 • نمایی از فلم « تولد ستاره»
 • نمایی از فلم « کتاب سبز»
 • نمایی از فلم «راپسودی بوهمی»
 • نمایی از فلم «سوگلی»
 • نمایی از فلم «بلک‌کلانزمن»
 • نمایی از فلم «جنگ سرد»
 • نمایی از فلم «کفرناحوم»
 • نمایی از فلم «قدرت»
 • نمایی از فلم «رم»
 • نمایی از فلم «هرگز به عقب نگاه نکن»
 • نمایی از فلم «دزدان فروشگاه»
نمایی از فلم « پلنگ سیاه»

با فهرست نامزدهای اسکار سال 2019 میلادی همراه باشید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر