17:42 12 دسمبر 2019
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
 • سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر
© Photo / Mikhail Galustov/ICRC
سی سال جنگ، معلولیت و فعالیت صلیب سرخ به روایت تصویر

مرتبط:

طالبان توافق خود برای مصونیت کارمندان صلیب سرخ را لغو کردند
صلیب سرخ فعالیت هایش را در زون شمال افغانستان متوقف کرد
نمایندگی صلیب سرخ در دو ولایت افغانستان مسدود شد
کمک روسیه در چوکات صلیب سرخ به افغانستان
دو کارمند ربوده شدۀ صلیب سرخ آزاد شدند
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر