14:13 15 نوامبر 2019
  • آبشار یخ زده نیاگارا - کانادا
  • توریستان در حال بازدید از آبشار نیاگارا - کانادا
  • آبشار یخ زده نیاگارا - کانادا
  • آبشار یخ زده نیاگارا – امریکا
  • توریستان در حال بازدید از آبشار نیاگارا - کانادا
  • آبشار یخ زده نیاگارا - کانادا
  • توریستان در حال بازدید از آبشار نیاگارا - کانادا
  • آبشار یخ زده نیاگارا – امریکا
© REUTERS / Moe Doiron
آبشار یخ زده نیاگارا - کانادا

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر آبشار یخ زده نیاگارا واقع در مرز کانادا و امریکا را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر