17:26 03 اگست 2020
 • دانشجو بلغاریایی در دانشگاه قدرت و انرژی مسکو
 • دانشجو امریکایی در یکی از اتاق های درسی دانشگاه‌های روسیه
 • دانشجو عربی در حال بازی چوب اسکی در شهر ایوانوفو
 • دانشجو دانشگاه کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو
 • نخست وزیر روسیه با دانشجویان خارجی در دانشگاه دوستی ملل روسیه
 • دانش آموزان دانشکده زبان و ادبیات روسی
 • شاگردان لهستانی
 • دانش آموزان در حال آموزش زبان روسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه
 • دانشجو اکوادوری
 • دانش آموزان بریتانیایی در حال آموزش زبان روسی در یکی از دانشگاه های روسیه
 • دانش آموزان دانشگاه لومونوسوف روسیه
 • دانشجو افغانی در دانشگاه دولتی جاده و اتومبیل مسکو
 • دانش آموزان خارجی
 • دانش آموزان خارجی
 • دانشجو ویتنامی در دانشگاه دولتی جاده و اتومبیل مسکو
 • دانش آموزان افریقایی در دانشگاه دوستی ملل روسیه
 • دانش آموزان خارجی
 • دانشجویان خارجی در لکچر
© Sputnik / Roman Denisov
دانشجو بلغاریایی در دانشگاه قدرت و انرژی مسکو

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از روزهای درسی شاگردان خارجی در دانشگاه های مختلف روسیه جلب می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر