13:34 04 اگست 2020
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ، روسیه
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ، روسیه
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ، روسیه
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ، روسیه
 • اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ، روسیه
© Sputnik / Aleksey Danichev
اشتراک کنندگان رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» - شهر سن پترزبورگ

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۵ مین سالگرد شکستن محاصره «لنینگراد» به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر