10:37 15 دسمبر 2019
 • شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • خانه های خالی در شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • خانه های خالی در شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • خانه های خالی در شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
 • خانه های خالی در شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه
© AFP 2019 / Adem Altan
شهر مودورنو مشهور به «شهر ارواح» - ترکیه

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر شهر بدون شهروند مشهور به «شهر ارواح» در ترکیه را منتشر میسازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر