17:41 03 اگست 2020
 • الینا عربوا، برنده مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019
© Sputnik / Maksim Bogodviv
الینا عربوا، برنده مسابقه زیبایی دختر شایسته تاتارستان - 2019

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از کنکور زیبایی "دختر شایسته - 2019" در جمهوری مسلمان تاتارستان، منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر